Tegemoetkoming Zorgkosten 2017

In 2015 is de regeling Tegemoetkoming Zorgkosten in werking getreden. Deze regeling vervangt een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten die in 2014 zijn afgeschaft.

 

Aanvragen Tegemoetkoming Zorgkosten 2017

 

Wat is het doel van de Tegemoetkoming Zorgkosten?

Mensen met een chronische ziekte of handicap én een laag inkomen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming waarmee zij kosten kunnen betalen die het gevolg zijn van een ziekte of handicap.

 

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt de tegemoetkoming krijgen als uw inkomen lager is dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen lager is dan de vermogensgrens. Kijk welke bedragen voor u gelden.

Daarnaast dient u aan minimaal één van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • u maakt in 2017 gebruik van een voorziening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • u heeft in 2017 een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • u heeft in 2017 voor de Zorgverzekeringswet een eigen bijdrage betaald van tenminste € 350,00
  • u heeft in 2016 én 2017 het volledig een eigen risico van de zorgverzekering betaald.

 

Hoe hoog is de Tegemoetkoming Zorgkosten?

De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per kalenderjaar per persoon. Bent u gehuwd of samenwonend en voldoet u beiden aan de voorwaarden, dan kunt u beiden een aanvraag voor de Tegemoetkoming Zorgkosten indienen.

 

Tegemoetkoming Zorgkosten aanvraag vóór 1 juli 2018

Wilt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Zorgkosten 2017, vraag die dan vóór 1 juli 2018 aan. Zo voorkomt u dat we uw aanvraag niet meer in behandeling kunnen nemen.

 

Hoe vraagt u de Tegemoetkoming zorgkosten aan?

U kunt de tegemoetkoming hier digitaal aanvragen. Houd dan wel uw DigiD bij de hand. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen op http://www.digid.nl.

 

Wilt u de Tegemoetkoming Zorgkosten liever schriftelijk aanvragen?

Misschien wilt u liever schriftelijk de tegemoetkoming aanvragen. U kunt dan contact met ons opnemen op telefoonnummer 14 046. Wij sturen wij u dan een aanvraagformulier toe.

 

Wanneer wordt de Tegemoetkoming Zorgkosten aan u overgemaakt?

Wij zorgen ervoor dat de tegemoetkoming zo snel mogelijk aan uw wordt uitbetaald. Dit is uiterlijk in de maand nadat uw aanvraag bij ons binnen is. Bijvoorbeeld: u vraagt de tegemoetkoming aan in de maand augustus. U ontvangt de tegemoetkoming dan uiterlijk op 30 september op uw rekening.

 

Welke bewijsstukken heeft u nodig?

U hoeft bij uw aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden, bewaart u tot 1 januari 2018. Tot die datum kunnen wij erom vragen.

 

Vragen?

Hebt u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op werkdagen via telefoonnummer 14 046.

 

Uitgelicht