Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Hier vindt u veel informatie over de Wmo, maar ook tips voor oplossingen waar u zelf misschien nog niet aan hebt gedacht.

 • Wat kunt u zelf doen?

  Wat kunt u zelf doen? We hebben een aantal tips en links naar andere websites voor u op een rijtje gezet

 • Regelgeving en tarieven

  Bekijk hier verschillende documenten zoals het tarievenoverzicht van de Wmo in 2016 of de beleidsregels rondom de Wmo

 • Beleidsplannen Sociaal Domein

  De maatschappij verandert. Daarom blijft ook het beleid binnen het sociaal domein in ontwikkeling. Wilt u meer weten over de laatste beleidsplannen? Die informatie vindt u hier.

 • Zo is het zorgstelsel geregeld

  We krijgen regelmatig vragen over welke voorziening in de zorg en jeugdhulp valt onder welke wet. Dat is zeer begrijpelijk omdat er vanaf 1 januari 2015 veel is veranderd. Om aan die behoefte tegemoet te komen, heeft de gemeente Sittard-Geleen een overzicht gemaakt.

 • De Wmo, hoe pakt de gemeente dat aan?

  De gemeente Sittard-Geleen voert sinds 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugdhulp, zorg en werk en inkomen.

 • Wmo-raad

  De Wmo-raad adviseert de gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid. De Wmo-raad behartigt de belangen van alle doelgroepen binnen de Wmo.

 • Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

  In voorjaar 2016 heeft de gemeente een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo uitgevoerd. Lees hier de resultaten van het onderzoek.

 • Rolstoeluitleen

 • Inkoop- en aanbesteding Wmo

  Hier vinden de zorgaanbieders alle informatie over de inkoop en aanbesteding van contracten binnen de Wmo

 • Wmo-aanbieders

  Als u bij een Wmo-maatwerkvoorziening kiest voor zorg in natura (ZIN), kunt u zelf een aanbieder kiezen uit de lijst van Wmo-aanbieders op deze website. Deze aanbieders hebben allemaal een contract met de gemeente.

Uitgelicht