Identiteitskaart aanvragen, verlengen en ophalen

Een identiteitskaart kunt u aanvragen in de gemeente waar u woont. U moet de Nederlandse Nationaliteit hebben. Het aanvragen en ophalen doet u zelf. Ook kinderen moeten zelf komen bij het aanvragen en ophalen. Na 5 werkdagen kunt u de identiteitskaart ophalen.
 

Afspraak maken


Meenemen

  • De identiteitskaart moet door de aanvrager, dus ook een minderjarige, zelf worden aangevraagd en afgehaald.
  • een pasfoto die voldoet aan de geldende eisen.
  • alle in het bezit zijnde reisdocumenten, ook als ze niet meer geldig zijn
  • schriftelijke toestemming (inclusief kopie legitimatiebewijs) van beide ouders, indien aanvrager jonger is dan 12 jaar

Kosten

   
Voor persoon die bij aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

Voor persoon die bij  aanvraag nog geen 18 jaar is

€ 28,60

Spoedprocedure (extra)

€ 47,55

Ophalen

U moet altijd zelf uw identiteitskaart komen ophalen. Heeft u een identiteitskaart voor een kind aangevraagd? Dan moet het kind meekomen om het op te halen. Vergeet niet uw afhaalbewijs en alle in het bezit zijnde reisdocumenten (dus paspoort en / of identiteitskaart) mee te nemen. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Uitgelicht