Legalisatie handtekening

De legalisatie van een handtekening is een verklaring van echtheid van een geplaatste handtekening. Met de legalisatie van handtekening verklaart de burgemeester dat de handtekening, geplaatst op een bepaald document, 'echt' is. De gemeente legaliseert uitsluitend documenten die door de gemeente zelf worden afgegeven. Er worden geen diploma's, juridische documenten of andere zaken gelegaliseerd. Van deze documenten kunnen wij de echtheid niet vaststellen. Raadpleeg de website van Rijksoverheid om te controleren waar u uw document kunt legaliseren.

 

Wilt u een legalisatie aanvragen i.v.m. reizen van uw kinderen? Kijk dan op de site van de Defensie.

 

Bij de gemeente kunt u terecht voor legalisatie van:

  • de handtekening op het formulier "Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking" van de IND
  • de handtekening op documenten ten behoeve van gebruik/beoordeling door de Nederlandse Overheid
  • de handtekening op een door de gemeente Sittard-Geleen afgegeven brondocument
  • een door de gemeente Sittard-Geleen afgegeven brondocument.
 

Bijzonderheden

U hebt een verklaring van echtheid onder andere nodig indien u iemand wilt uitnodigen (geen EU-onderdaan) om enige tijd in Nederland te verblijven.

  • U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen met een handtekening die overeenkomt met de handtekening waarvoor u de legalisatie aanvraagt.
  • U moet een formulier invullen, met daarop uw gegevens en de gegevens van de persoon die u uitnodigt. LET OP! Het formulier mag nog niet ondertekend worden. Dit moet u onder toezicht doen van de ambtenaar die uw handtekening kan legaliseren. Formulieren vind u onder het kopje "visum" op de website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.

Aanvraag

U moet de legalisatie van uw handtekening aanvragen bij de gemeente.
Dit moet onder toezicht van de ambtenaar van de gemeente gebeuren, anders kan geen legalisatie worden afgegeven.
 

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

Afspraak maken online button  Afspraak maken telefonisch button

Meenemen

Meenemen:
  • geldig legitimatiebewijs¬†met een handtekening die overeenkomt met de handtekening waarvoor u de legalisatie aanvraagt

Uitgelicht