Leges / tarieven

Leges zijn prijzen die Nederlandse gemeenten rekenen voor het verlenen van diensten. Hieronder vallen opmaken en verstrekken van vergunningen, documenten etc. Voorbeelden hiervan zijn omgevingsvergunningen, uittreksels uit bevolkings- geboorte- of huwelijksregister, paspoorten, rijbewijzen etc.
Elke gemeente is Nederland is in beginsel vrij in het bepalen van die tarieven, met dien verstande dat ten aanzien van bepaalde diensten door het rijk maximum bedragen zijn vastgesteld.

 

Legesverordening

De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven vast in de legesverordening.

>> Tarieventabellen meest voorkomende producten/diensten

>> Legesverordening 2019