Tarieven omgevingsvergunning

Product / dienst

Tarief 2019

Opmerkingen / bijzonderheden

Bouwactiviteiten

5,305 % van de bouwkosten
(minimaal € 212,20)

Tarief geldt voor bouwkosten tot € 100.000.

Voor hogere bouwkosten raadpleeg de Legesverordening en tarieventabel.

Afwijken van een bestemmingsplan

€ 212,20

€ 212,20

€ 771,50

Binnenplanse afwijking

Buitenplanse kleine of tijdelijke afwijking: 

Inrichting, buitenplanse kleine afwijking

Voor uitgebreide procedure raadpleeg Legesverordening en tarieventabel.

Slopen

€ 311,55

Voor een sloopmelding worden geen leges in rekening gebracht

Uitweg (inrit of uitrit)

€ 318,30

Exclusief aanlegkosten, raadpleeg hiervoor de Verordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen

Kappen

€ 318,30

Per aanvraag (kan één of meerdere bomen/struiken betreffen).

Voeren van handelsreclame

€ 311,65

 

Beoordeling bodemrapport

€ 174,45

 

Beoordeling schetsplan

€ 212,20

Dit wordt verrekend met de aanvraag Omgevingsvergunning mits hetzelfde bouwplan

Raadplegen Bouwarchief

Inzien dossier € 16,00
Kopieën of scans per pagina

Voor minder dan 6 pagina’s
- € 0

Voor meer dan 6 pagina’s

- € 0,25 per A3

- € 0,20 per A4