Partners aan het woord: Streetwise

Misschien heb je ze al voorbij zien komen in de stad, de stickers met ‘Wil jij hier ondernemen?’. Ze hangen op de ramen van lege panden in onze gemeente. Want het aanzicht van lege winkelpanden, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Als je weet welke stickers we bedoelen, komt de naam Streetwise je waarschijnlijk bekend voor.

Voor deze ‘Partners aan het woord’ spraken we Sjaak Vinken. Samen met Leonie Kuepers richtte hij in 2014 Streetwise op. Deze stichting werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in winkelgebieden en het aantrekken van nieuw ondernemerschap. Sjaak en Leonie begonnen hiermee in de binnenstad van Heerlen. Later was de rest van Parkstad aan de beurt, samen met onze gemeente en de gemeenten Beek, Roermond, Venray en Weert. Binnen onze gemeente richt Streetwise zich op nieuwe ondernemers die zich willen vestigen in het kernwinkelgebied. Dit doen zij met behulp van gratis begeleidingstrajecten. Benieuwd hoe Streetwise te werk gaat? Je leest het hieronder!

Foto Streetwise - profielfoto
Sjaak Vinken en Leonie Kuepers - stichters van Streetwise

“Zo werken we samen aan de transformatie van de binnenstad. Hoe mooi is dat?”

Jong van geest

Vaak wordt er bij nieuw ondernemerschap gedacht aan jonge mensen. Jonge mensen met frisse ideeën, die zich kunnen verplaatsen in de consument van nu. Hoe denken jullie daarover? Sjaak: “Een groot deel van de ondernemers dat naar ons toekomt is inderdaad nog vrij jong. Dat zien wij als een voordeel. Jongeren spelen namelijk in op dingen die zij zelf nog missen in de stad. Ze halen er voldoening uit om zelf in die behoefte te voorzien en blijven vervolgens ook wonen en werken in deze regio. Dat is natuurlijk heel gunstig, maar leeftijd speelt niet altijd een rol. Sommige ondernemers zijn misschien niet jong qua leeftijd, maar wel jong van geest. Ook zij kunnen zich verplaatsen in de consument van nu en daar slim op inspelen. En of onze kandidaten nu jong zijn qua leeftijd of van geest, ze hebben hoe dan ook een flinke dosis lef. Het is knap dat ze durven te pionieren in deze tijd. En wij moedigen alleen maar aan om buiten de lijntjes te kleuren. Zo werken we samen aan de transformatie van de binnenstad. Hoe mooi is dat?”

Op maat gemaakt

Als je op de website van Streetwise kijkt, komt je al vrij snel informatie tegen over begeleidingstrajecten: één-op-één begeleiding die op maat wordt aangeboden. Hoe ziet dit traject er ongeveer uit? Sjaak: “We vragen de ondernemer eerst om een intakeformulier in te vullen. Dat lijkt misschien onpersoonlijk, maar die informatie hebben wij écht nodig. Daarna volgt een persoonlijk intakegesprek. Dat kan fysiek, maar de huidige generatie ondernemers vindt het vaak prettig om dat gesprek online te voeren. Vervolgens werken we samen aan een ondernemersplan. We vinden het belangrijk dat de ondernemer dit plan zelf schrijft. Wij geven alleen feedback. Het ondernemersplan zetten we dan om in een financieringsplan. Daaruit volgt meestal een financieringsaanvraag, oftewel een gesprek bij de bank. Ondertussen gaan we al op zoek naar een locatie. Welke locatie geschikt is, haal je grotendeels uit het ondernemers- en financieringsplan. Als we een locatie hebben gevonden, volgt de aanvraag voor een vergunning bij de gemeente. Wij mogen deze aanvraag ook namens de ondernemer doen. Dat kan handig zijn, omdat wij de gemeentelijke procedures beter kennen. Die keuze is aan de ondernemer. Is de vergunning rond? Dan vieren we ten slotte samen de opening. Alles bij elkaar duurt zo’n traject 6 à 7 maanden voor startende ondernemers.”

Foto opening mengformule met Yvonne Salvino 2
Feestelijke opening van Cotton Candy in Sittard met wethouder Yvonne Salvino

“Deze gemeente heeft de eerste mengformule in heel Nederland: Local’s. Daar mogen wij met z’n allen heel trots op zijn!”

Van lokale naar landelijke politiek

Sinds 2014 is het ondernemersklimaat flink veranderd. Corona en de hoge energieprijzen hebben het ondernemers niet makkelijk gemaakt. Merken jullie dat bij Streetwise ook? En hoe gaan jullie daar mee om? Sjaak: “We merken dat er steeds meer nodig is om een onderneming te laten slagen. Daardoor is onze rol als begeleider ook enorm gegroeid. Zo is er een grote politieke rol bijgekomen. Wij werken namelijk steeds meer met mengformules, vooral in de gemeente Sittard-Geleen. Bijvoorbeeld een zaak die horeca combineert met de verkoop van kleding. Dat lijkt misschien heel normaal, maar deze formules mogen binnen de huidige wet en regelgeving niet. Normaal voeren we gesprekken rondom beleid met Provincie Limburg. Maar om de wet en regelgeving aan te passen, moesten we naar Den Haag. Daar heeft de afdeling Vergunningen van Sittard-Geleen ons gelukkig heel goed bij ondersteund. Het resultaat? Deze gemeente heeft de eerste mengformule in heel Nederland: Local’s. Daar mogen wij met z’n allen heel trots op zijn!”

Meerdere wegen leiden naar Rome

Ondernemers kunnen op meerdere manieren terechtkomen bij Streetwise. Bijvoorbeeld via onze gemeente, via een andere ondernemer of direct via de kanalen van Streetwise. Merken jullie dat één weg het meeste voorkomt? Sjaak: “Ja, we merken dat mond-tot-mondreclame vaak nog het beste werkt. Als een ondernemer bij ons het volledige traject heeft afgelegd en ziet dat het werkt, vertelt deze het meestal door aan anderen. Als iemand binnen dat netwerk vervolgens ook interesse heeft, weten ze ons goed te vinden. Via de gemeente komen ondernemers relatief gezien nog niet zo vaak bij ons terecht.”

“Veel ondernemers denken bij een gemeente nog steeds aan vergunningen of andere, meer traditionele vraagstukken.”

Imago versus realiteit

Onze gemeente heeft het Ondernemerscontact: een handig informatiepunt voor ondernemers in Sittard-Geleen. Ondernemers weten namelijk niet altijd bij welke afdeling of organisatie ze het beste terecht kunnen met hun vraag. Ons Ondernemerscontact kan de ondernemer zelf helpen óf doorverwijzen naar de juiste persoon, bijvoorbeeld naar Streetwise. Waarom denk je dat ondernemers nog niet zo vaak via de gemeente bij jullie terechtkomen? Sjaak: “Veel ondernemers denken bij een gemeente nog steeds aan vergunningen of andere, meer traditionele vraagstukken. Voor vraagstukken als nieuw ondernemerschap, is die associatie met de gemeente er nog niet. Ook weten ondernemers vaak niet dat organisaties als Streetwise regelmatig casusoverleg hebben met de gemeente. Daarbij brengen we samen alle ontwikkelingen in beeld en verdelen we onderling de taken om een ondernemer optimaal te helpen. Dat is een kant van de gemeente die veel ondernemers nog moeten ontdekken.”

Foto Studio Balt
Nadieh Baltus van Studio Batl in Geleen  - ook begeleid door Streetwise

De markt wakker schudden

Streetwise werkt dus samen met ondernemers, gemeentes en banken. Vergeten we dan nog iemand? Sjaak: “We voeren wel eens overleg met andere (centrum)organisaties als Centrummanagement Sittard, Centrummanagement Geleen en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Die overleggen kunnen zeker handig zijn om informatie uit te wisselen, maar nodig zijn ze niet per se. Wij hebben namelijk een hele specifieke opdracht: nieuw ondernemerschap naar de centra brengen. De andere organisaties houden zich bezig met bredere opdrachten. Ons netwerk bestaat eigenlijk vooral uit vastgoedeigenaren, banken en overheidsinstellingen. Ons doel is om vastgoedeigenaren te doen verhuren, banken te doen financieren en de overheid het beleid te doen aanpassen en vergunningen te verlenen. Oftewel: de markt opnieuw activeren.”

“Onze trajecten hebben een slagingspercentrage van 91% voor één jaar. En we zien dat dit percentage niet zakt na het eerste jaar.” 

Durf te vragen

Om dit interview af te ronden, zijn we benieuwd: waarvoor weten ondernemers jullie al goed te vinden en waarvoor nog niet? Sjaak: “De meeste ondernemers komen naar ons toe met het idee dat wij hun concept, dat wat de ondernemer graag wil, kunnen neerzetten. Wij kunnen belangrijke obstakels zoals de financiering namelijk voor hun wegnemen. Door de jaren heen hebben we een vertrouwensband opgebouwd bij de banken. Inmiddels wordt 99% van onze aanvragen gefinancierd. Dat stimuleert ondernemers om het traject samen te doorlopen. Daarnaast staan we bekend om de mengformules. Eigenlijk is er niks specifieks waar ondernemers ons nog niet voor weten te vinden. Ons streven is vooral dat méér ondernemers ons vinden. Dat is een kwestie van blijven communiceren om gevonden te worden. Dat vinden we zo belangrijk omdat we regelmatig de slagingscijfers in de gaten houden. Daar zien we dat ondernemers die zelf starten vaak al na een half jaar tot een jaar alweer moeten stoppen. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Onze trajecten hebben een slagingspercentrage van 91% voor één jaar. En we zien dat dit percentage niet zakt na het eerste jaar. Bovendien is ons begeleidingstraject kosteloos. De gemeente betaalt het. Oftewel: je hebt niks te verliezen, alleen maar te winnen!”