Bestemmingsplan Unilocatie in werking getreden

Het bestemmingsplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht is deze week in werking getreden. Dit bestemmingsplan is nu leidend bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor de Centrale Onderwijs en Sportvoorziening tussen Grevenbicht en Obbicht.

Nadat de gemeenteraad vorig jaar al het bestemmingsplan had vastgesteld, heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag een verzoek om een zogenoemde voorlopige voorziening tegen het bestemmingsplan afgewezen. 

Volgens de rechter is de behoefte aan de centrale voorziening (school en sportaccommodatie) in het middengebied voldoende aangetoond. Binnen de kernen Grevenbicht en Obbicht is geen alternatieve locatie aanwezig. De gemeente heeft ook voldoende gemotiveerd dat de openheid van het landschap, ondanks de aanstaande bouw, zoveel mogelijk wordt behouden. De rechter constateert dat er in Grevenbicht en Obbicht behoefte is aan clustering van de voorzieningen. Bovendien wordt een deel van het stedelijk gebied teruggegeven aan de natuur.

Volgens de uitgevoerde geluidsonderzoeken kan worden voldaan aan de geluidsnormen. 

Op grond van deze uitspraak kunnen de plannen voor de nieuwe school en voetbal- en tennisaccommodatie in het middengebied verder worden ontwikkeld. Met verschillende grondeigenaren is ondertussen overeenstemming bereikt over de aankoop van percelen. En de architect is op dit moment gestart met zijn voorbereidende werkzaamheden.

De Raad van State buigt zich in de zogenoemde bodemprocedure naar verwachting later dit jaar weer over het bestemmingsplan.