Extra energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen

Het kabinet heeft aangekondigd om samen met gemeenten huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Dit gebeurt via een eenmalige algemene tegemoetkoming: de energietoeslag.

 Landelijk ontvangen ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen ongeveer € 800,- via gemeenten om hen te compenseren voor de stijgende energieprijzen. 

Wat betekent dit voor huishoudens met een laag inkomen?

  • U ontvangt een bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de eenmalige energietoeslag eind april automatisch op het bij ons bekende bankrekeningnummer. 

  • U krijgt geen energietoeslag

Behoort u tot een van onderstaande groepen, dan krijgt u geen energietoeslag:

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten
  • dak- en thuislozen
  • mensen die in een instelling wonen 

Op het moment dat er sprake is van meerdere huishoudens op één adres, terwijl er sprake is van 1 energiecontract op dit adres, wordt de energietoeslag betaald aan de hoofdbewoner.

  • U ontvangt geen bijstandsuitkering, maar heeft wel een laag inkomen

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar behoort u wel tot een huishouden met een laag inkomen? Dan is het belangrijk om deze website in de gaten te houden. Op de site volgt begin mei informatie hoe u de eenmalige energietoeslag aanvraagt. U kunt nu nog géén tegemoetkoming aanvragen.

Meer informatie volgt

Zodra meer informatie bekend is, communiceren wij hier over. Houd daarom onze website en social media in de gaten. Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Neem bij vragen contact met ons op via telefoonnummer 14 046.