Opening wijkpost boa in Geleen-Centrum

Vanaf 1 september 2022 is er in Geleen-Centrum een wijkpost voor onze buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

Vanaf 1 september 2022 is er in Geleen-Centrum een wijkpost voor onze buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). In het pand van het Centrummanagement Geleen (Raadhuisstraat 17 6161 GB Geleen) heeft de boa iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur een spreekuur. Een afspraak maken hoeft niet, u kunt gewoon binnenlopen voor een vraag of een melding.  

Waarvoor kunt u een BOA benaderen?  

Een boa richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s. 

Wilt u iets melden?  

Dat kan natuurlijk ook via de gebruikelijke manier. Telefonisch via 14 046 of via Melding veiligheid.