Openbare zitting centraal stembureau

Vandaag, 4 februari vindt om 10.00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau van de gemeente Sittard-Geleen.

Tijdens deze zitting wordt de geldigheid en de nummering kandidatenlijsten bekendgemaakt. De zitting is via een live-stream te volgen.

Volg de zitting