Rondevergaderingen 10 februari

Donderdag 10 februari om 19:00 uur vinden de rondevergaderingen plaats. De vergaderingen kunt u live volgen in audio en video.

volg de vergaderingen live

(beschikbaar op 10 februari vanaf 19.00 uur) 

Agenda ronde Raadszaal

  • Wijziging reïntegratieverordening i.vm. de oprichting van een sociale coöperatie
  • Bijgestelde begroting Vidar WSW 2022
  • Definitief weigeren verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Rijksweg Noord 330 te Sittard
  • Bindend adviesrecht van de gemeenteraad onder de omgevingswet

Agenda ronde Maaszaal

  • Businessplan nieuwe plannen Het Anker

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u via geluid en beeld live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.