Lancering gesprekstool crimitalk.nl

Hoe gaat u het gesprek aan met uw kind(eren) over drugs, wapens en criminaliteit? Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) Limburg lanceerde eind januari de campagne Crimitalk.nl: een online en offline gesprekstool die het ouders en verzorgers makkelijker maakt om het gesprek met hun kind(eren) aan te gaan over dit soort dingen.

Om hulp vragen

Met elkaar praten over drugs, wapens en criminaliteit is belangrijk, omdat jongeren steeds vaker en jonger (online en offline) worden geronseld voor criminele activiteiten: een pakketje wegbrengen, op de uitkijk staan, een bankpas uitlenen. En zeggen ze hier eenmaal ‘ja’ op, dan belanden ze vaak in een wereld waar ze moeilijk weer uit kunnen stappen. Door als ouders/verzorgers open het gesprek hierover aan te gaan, zullen kinderen mogelijk sneller om hulp vragen als ze hiermee in aanraking komen.

Ga het gesprek aan met uw kind

Op www.crimitalk.nl vindt u 40 stellingen en vragen om te bespreken met uw kind. Op het platform vindt u heel veel informatie over drugs, wapens en criminaliteit. Ook wordt verwezen naar hulppartners.

Afbeelding Crimitalk spel