Nieuwe inrichting voor weg Graetheide

De weg door Graetheide heen wordt opnieuw ingericht. Het projectgebied loopt van de Schutterskampweg tot aan de Oude Baan. Graetheide had veel wateroverlast bij zware regenbuien. Als de werkzaamheden klaar zijn heeft Graetheide een nieuw riool en een prachtige nieuwe weg.

Wat gaan we doen?

  • Het riool wordt vervangen door een gescheiden riool: één voor vuil water en één voor regenwater.
  • De ondergrondse opslag voor regenwater wordt verbeterd en er wordt een nieuwe ondergrondse opslag voor regenwater aangelegd.
  • De woningen krijgen nieuwe aansluitingen op het riool. Het is daarbij mogelijk om de regenpijp aan de voorkant van de woningen af te koppelen. Het regenwater komt dan in het riool voor regenwater terecht en in de twee ondergrondse opslagen. Van daaruit sijpelt het regenwater langzaam de grond in.
  • De weg krijgt ook nieuwe putten. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.
  • Tot slot krijgt de weg een nieuwe inrichting. Op verzoek van de bewoners worden stoepen gemaakt. Het asfalt wordt vervangen door klinkers, er komen parkeervakken en er worden bomen geplant.

Planning

Bij de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in juli.

Subsidie afkoppelen regenwater

Wilt u ook uw regenpijp afkoppelen zodat het regenwater niet meer in het vuil water riool terechtkomt? Vraag dan subsidie aan! Dat kan via Subsidie afkoppelen regenwater - Gemeente Sittard-Geleen

Oude situatie:

Oude situatie

Nieuwe situatie

foto2graetheide nieuw

Foto tijdens werkzaamheden:

Foto werkzaamheden