Een slimme stad, zo doe je dat!

Sittard-Geleen zet de volgende stap en zet opnieuw een handtekening onder de City Deal.

Innovatie past bij de gemeente Sittard-Geleen. De steeds snellere ontwikkeling van nieuwe technologieën en de digitalisering brengen nieuwe kansen met zich mee. Bijvoorbeeld als het gaat om het inrichten van de openbare ruimte en vervolgens ook bij het onderhoud ervan. Ook op het gebied van communicatie met de inwoners zijn er steeds meer mogelijkheden.

City-Deal
Op 19 januari toog wethouder Leon Geilen naar Den Bosch om namens de gemeente een handtekening te zetten onder de volgende stap van de City Deal.

Volgens wethouder Geilen een logische volgende stap: 
“Zelf maken steeds meer mensen in hun privéleven al volop gebruik van slimme mogelijkheden, oftewel Smart-oplossingen. Inmiddels zijn onze telefoons smart, onze televisies, onze speakers, onze deurbel en noem het maar op. Waarom zouden we onze stad dan niet ook zo Smart mogelijk inrichten?” 

Sittard-Geleen heeft op dat terrein al heel wat stappen gezet. Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Smart city visie Sittard-Geleen’ vastgesteld. Met de vaststelling van deze visie benadrukt het gemeentebestuur dat zij het belangrijk vindt dat we als gemeente steeds meer gebruik moeten maken die van de mogelijkheden die technologische en digitale vooruitgang bieden. We moeten nieuwe technieken en mogelijkheden inzetten in ons werk en bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarmee is ook direct de relatie gelegd met de Toekomstvisie 2030 en het bereiken van de doelen die daaruit voortkomen. Overigens gaat de ambitie verder dan ‘gebruik maken van mogelijk is, Sittard-Geleen wil hierin vooroplopen en koos dan ook voor een premium partnerschap van de Future City Foundation en in 2023 zal wethouder Geilen toetreden tot de stuurgroep van de City Deal.  

Samen

Niet alleen zelf als gemeente maar ook ondernemers dragen hun steentje bij aan het slimmer maken van “de stad”. Maar het is ook vaak pionieren, wat werkt wel en wat werkt niet? 
Veel slimme toepassingen worden nu dan ook nog niet op grote schaal toegepast maar op kleine schaal, bij wijze van proef. Denk aan de eerder gepresenteerde “snuffelfiets” die de luchtkwaliteit meet of de slimme regenton van Corio Glana. En het mooie is, dat doen we niet alleen. De afgelopen twee jaar is er door 63 partners, verspreid over heel Nederland, gewerkt in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Samen willen we nieuwe mogelijkheden en kansen benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden. Daarbij kunnen we veel van elkaar leren. Met de eerste City Deal hebben we samen een goede basis gelegd nu is het tijd voor het vervolg. 

De komende tijd gaat u daar zeker meer over horen. 

 

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.agendastad.nl.