Januari 2022

  • Gemeente Sittard-Geleen verlengt starterslening

    Persbericht I Sittard-Geleen, 20 januari 2022 - Om te helpen bij de aankoop van een eerste huis, heeft de gemeente Sittard-Geleen de starterslening verlengd. De starterslening is een aanvullende lening op de hypotheek die de bank verstrekt. Tot eind 2023 heeft Sittard-Geleen ruim 3 miljoen euro beschikbaar om starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. Tot nu toe konden starters voor de aankoop van een eerste huis maximaal 37.000 euro extra lenen. Vanaf januari 2022 is het bedrag verhoogd tot maximaal 40.000 euro.

  • Sport en cultuur ook in 2022 mogelijk voor volwassenen met smalle beurs

    Volwassenen die (tijdelijk) geen geld hebben om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, kunnen ook in 2022 en 2023 dankzij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur Limburg tóch meedoen. Sinds 1 september 2021 is de gemeente Sittard-Geleen aangesloten bij het Volwassenenfonds en sindsdien maakten 38 inwoners gebruik van de regeling.

  • Beschermd wonen via gemeente Sittard-Geleen

    Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners van de Westelijke Mijnstreek (gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein) bij de gemeente Sittard-Geleen terecht om te laten onderzoeken of zij voor beschermd wonen in aanmerking komen.