Limburgs en Noord-Brabants elektriciteitsnetwerk op slot voor grote aansluitingen

Netbeheerder TenneT heeft op 9 juni 2022 bekend gemaakt dat het hoogspannings-elektriciteitsnetwerk in Limburg en Noord-Brabant bijna vol zit. Hierdoor worden nieuwe aanvragen van grootverbruikers en grootschalige opwek voor transportcapaciteit voorlopig niet meer aangesloten op het elektriciteitsnet.

Dit heeft gevolgen voor de economie, de energietransitie en vele maatschappelijke opgaven in vrijwel heel Zuid-Nederland, waaronder Sittard-Geleen.

Maatschappelijke gevolgen

De impact van de beslissing van netwerkeigenaar TenneT zal groot zijn. Duidelijk is dat nieuwe bedrijven zich voorlopig niet kunnen vestigen in Limburg of Brabant als ze een (nieuwe) grootverbruikersaansluiting nodig hebben (> 3x80A). Maar ook bestaande bedrijven kunnen niet investeren in een uitbreiding van de huidige netwerkcapaciteit.

Gevolgen voor energietransitie

De beslissing van TenneT heeft ook gevolgen voor de energietransitie. Zo kunnen grotere klanten die bijvoorbeeld een centrale warmtepomp overwegen of de overstap maken van aardgas naar elektrificatie tegen aansluitingsproblemen aanlopen. Daar komt bij dat windparken en zonneweiden die wel een vergunning, maar nog geen aansluiting aangevraagd hebben, niet aangesloten kunnen worden.

Wanneer komt er weer ruimte?

Het is onbekend hoe lang de situatie gaat duren. TenneT gaat de komende tien jaar twee miljard euro investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten. Momenteel doet TenneT een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer aansluitruimte te creëren, bijvoorbeeld door met klanten afspraken te maken om het net te ontlasten als de capaciteit schaars is. 

Beantwoorden vragen

De gemeente brengt de impact op lopende en nieuwe projecten in kaart. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met netbeheerder Enexis