Extra ruimte voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen

De gemeenten van de Westelijke Mijnstreek gaan aan de slag met een plan van aanpak om extra vestigingslocaties voor bedrijven te realiseren. De huidige bedrijventerreinen lijken vol, maar toch is er nog volop plek.

Op de bedrijventerreinen in Sittard-Geleen, Beek en Stein lijkt het erop dat er bijna geen ruimte meer is voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Toch is er nog steeds behoefte aan vestigingslocaties voor bedrijven. In 2021 hebben wij samen met de gemeenten Beek en Stein door Ecorys een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan extra vestigingslocaties op bedrijventerreinen en kantoorlocaties in de Westelijke Mijnstreek. Die resultaten laten zien dat er (naar schatting) behoefte is aan tussen de 26 en 62 hectare extra vestigingslocaties in de regio. De volgende locaties zijn onderzocht:

Sittard

 • Handelscentrum Bergerweg
 • Kantorenpark Sittard
 • Industriepark Noord
 • Bedrijvenstad Fortuna
 • Ijzeren Brug

Geleen

 • Mauritspark
 • Groenseykerstraat
 • Krawinkel
 • Businesspark Geleen
 • Kampstraat

Born

 • Sluisweg
 • Holtum-Noord I

Daarnaast laat het onderzoek zien dat er kansen zijn voor de verbetering van kwaliteit en verduurzaming.

Onderzoek extra ruimte

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben op basis van het eerste onderzoek een verdiepingsslag laten maken door Ecorys. Ecorys heeft hierbij onderzocht welke extra ruimte we daadwerkelijk kunnen vrijmaken op de bestaande bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek. Dit onderzoek laat zien dat er in totaal nog 65 hectare extra ruimte beschikbaar is binnen de Westelijke Mijnstreek. Voor onze gemeente is dat 47 hectare. Deze mogelijke extra ruimte kan de behoefte vervullen die het eerste onderzoek heeft laten zien.

Plan van aanpak

De grote hoeveelheid mogelijke extra ruimte biedt een mooi toekomstperspectief voor onze gemeente en ondernemers. De komende periode gaan we hard werken aan een plan van aanpak (“regionale uitvoeringsagenda”). Dat plan helpt ons om voor de extra vestigingslocaties te zorgen. Hierbij onderzoeken we welke locaties een grote kans hebben om te verbeteren of veranderen. De impact van de benodigde ingrepen zoals de sloop, het bouwrijp maken of wijzigen van de bestemming (het doel van de locatie) zijn daarbij belangrijk. Net als de samenwerking met eigenaren en belanghebbenden.

Benieuwd naar het hele onderzoek of wat dit betekent voor een specifiek bedrijventerrein? Bekijk dan het volledige onderzoek ‘Optimalisatie ruimtegebruik werklocaties Westelijke Mijnstreek’.

Downloads