58 betaalbare woningen in Sittard-Geleen door 725.000 euro subsidie van het Rijk

U heeft het misschien al gehoord: de gemeente ontvangt een subsidie van 725.000 euro voor twee woningbouwprojecten. Eén in Einighausen en één in Geleen. Het gaat om startklare projecten die dreigden stil te vallen als gevolg van gestegen kostenplaatjes.

Door de subsidie kan de bouw nu sowieso doorgaan. Voor een ander woningbouwproject loopt de subsidieaanvraag nog. Het gebruikmaken van subsidies is maar één van de knoppen waar we aan draaien om onze droom voor Sittard-Geleen waar te maken: voldoende woonplekken voor iedereen. 

“Een passende woning moet voor iedereen bereikbaar zijn.”

Onderzoek naar woonbehoefte

“Het thema ‘wonen’ is een thema dat leeft. We zagen het bij de landelijke verkiezingen, maar ook in onze eigen begrotingsvergadering werd het thema vaak benoemd door alle partijen. Dat is ook niet zo vreemd, want het knelt op de woningmarkt en dat raakt mensen. Tegelijkertijd is het ook een ingewikkeld thema, want het gaat om meer dan cijfers. Een woning is een thuis en dat moet bij je passen. Het moet passen bij wat je nodig hebt, bij wat je wenst, bij je levensfase, bij je budget en het liefst ook nog op een plek waar het goed voelt. Daarom hebben we pas een groot onderzoek laten uitvoeren dat de woonbehoeften in onze gemeente in kaart brengt”, zegt wethouder Geilen. 

De eerste uitkomsten

Het onderzoek wordt binnenkort gepresenteerd, maar een aantal punten kunnen we al met u delen. Zo blijkt dat er vooral veel mensen in onze gemeente op zoek zijn naar betaalbare koop- en huurwoningen, levensloopbestendige woningen en sociale huurhuizen. Daar tegenover staat dat er minder behoefte is aan traditionele huizen en huizen in de duurdere categorie. Bij het maken en beoordelen van nieuwe plannen houden we daar rekening mee. Ook in de woondeal Limburg hebben we hier afspraken over gemaakt. We zetten ons samen met de regio in om niet alleen voldoende woningen te bouwen, maar ook de juiste woningen. 

Nieuwe woningen 

Veel plannen voor de toekomst dus. Dat wil niet zeggen dat er nu niets gebeurd. De afgelopen periode zijn er al heel wat nieuwe woonplekken bij gekomen: 300 appartementen en studio’s bij PITground, 38 woningen aan de Rembrandtstraat in Sittard, 29 woningen in De Haese in Geleen, 65 appartementen en studio’s bij het Stationsplein in Sittard en 75 woningen aan de Rembrandtlaan in Geleen. Wie nu de gemeente doorkruist, ziet dat er op allerlei plekken in de dorpen en steden gewerkt wordt. Alles bij elkaar moet dit zorgen voor een gezonde, duurzame woningmarkt in onze gemeente. 

Leon Geilen
wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl 

Uit-het-college-Wonen-in-Limburg-bereikbaar-voor-iedereen