Gemeentelijke huisvesting voor besluitvorming naar raad

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de nieuwbouw van Vidar te realiseren aan de Mijnweg in Geleen. Eerder was deze plek al als voorkeurslocatie voor Vidar aangewezen. Ook heeft het college de programma’s van eisen voor Vidar en voor de nieuwe bestuurlijke en ambtelijke huisvesting aan de raad aangeboden. Laatstgenoemde komt zoals bekend in Geleen.

Een nieuwe huisvesting voor de medewerkers van de gemeente is noodzakelijk omdat de huidige gebouwen niet meer voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden en ook de energielabels van deze gebouwen in het rood staan. ,,Dat nieuwe gemeentelijke huisvesting in Sittard-Geleen nodig is, lijdt geen twijfel,” aldus wethouder Leon Geilen. ,,Daarom zetten we nu de vervolgstappen die nodig zijn om onze medewerkers een fatsoenlijke werkplek te bieden. Inclusief het daarbij horende extra geld.”

Geen verrassing

Want dat gezien de financiële ontwikkelingen in de bouw de realisatie van de nieuwe kantoren voor de gemeentelijke medewerkers meer gaat kosten dan twee jaar geleden gedacht werd, is geen verrassing.   

De bestuurlijke en ambtelijke huisvesting komt zoals eerder besloten in Geleen. Het huidige gemeentehuis wordt verbouwd. Daarnaast zal een deel van de Hanenhof (o.a. de voormalige bibliotheekruimte) worden verbouwd voor gebruik als gemeentelijk kantoor. In totaal wordt in het programma van eisen uitgegaan van 390 werkplekken. De extra kosten, bovenop de al beschikbaar gestelde 23 miljoen, voor deze bestuurlijke en ambtelijke huisvesting zijn ruim zeven miljoen euro. De afgelopen tijd is overigens nog gezocht naar alternatieve locaties voor het gemeentehuis, maar die hebben geen resultaat opgeleverd.

Miljoenen

Het college vraagt de raad ook om meer geld beschikbaar te stellen voor het Huis aan de Markt in Sittard. Het gaat voor dit pand, waarin onder andere de raadszaal komt, om een bedrag van 5 miljoen euro bovenop het al beschikbare bedrag van 7 miljoen euro. Op dit moment worden twee richtingen uitgewerkt voor de mogelijke realisatie van het Huis aan de Markt. Het gaat daarbij om de oorspronkelijke opzet en een variant met retail. Dat het Huis aan de Markt hoe dan ook meer gaat kosten dan enkele jaren geleden begroot, kan op basis van de vorig jaar afgegeven offertes door bouwconsortia zonder twijfel worden vastgesteld. Ook recente berekeningen van mogelijke uitwerkingen van het Huis aan de Markt wijzen op meerkosten van meerdere miljoenen euro’s. 

Vidar

Naast de genoemde nieuwe huisvesting wordt ook gewerkt aan de nieuwe huisvesting voor de mensen en het materieel van Wijkbeheer. Die komt aan Mauritspark in Geleen. Daar tegenover, op de plek van het voormalige OCI-gebouw aan de Mijnweg, is het voorstel van het college om de huisvesting van Vidar (het participatiebedrijf van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein) te bouwen. Ook voor dit pand is een programma van eisen gemaakt, dat naast de 172 werkplekken voor kantoorpersoneel ook voldoende ruimte biedt aan de medewerkers die beschut werken, die actief zijn binnen de leerwerklijnen, de mensen die werken aan inkomensondersteuning en de activiteiten op het gebied van bestaanszekerheid. Op basis van het programma van eisen is ook uitgerekend wat de kosten van de nieuwbouw van Vidar zijn. Die komen uit op in totaal ruim 38 miljoen euro. Ook over het beschikbaar stellen van dat bedrag wordt de raad gevraagd een besluit te nemen. De bedoeling is om dit te doen tijdens de juli-vergadering van de gemeenteraad.