Jaarverslag leerplicht 2021-2022

In het jaarverslag leerplicht 2021-2022 blikken we terug op het afgelopen schooljaar. Een jaar waarin veel gebeurd is en extra bijzonder door de komst van Oekraïense leerlingen.

In het jaarverslag staat onze aanpak en de doorlopende leer- en ontwikkellijn van jongeren van 5 tot 27 jaar. Naast leerplicht leest u ook de aanpak en resultaten van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en het Jongerenloket.

Klik hier voor het jaarverslag.

Toekomstperspectief

Een goed toekomstperspectief voor jongeren is verbonden met het volgen van onderwijs, het halen van een (start)kwalificatie en het vinden van een baan. Als jongeren uitvallen, hebben ze een minder grote kans zich te ontwikkelen tot volwassen, zelfstandige mensen die meedoen in de maatschappij. Via leerplicht, RMC en het Jongerenloket doen we er alles aan om uitval in het onderwijs en jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Voor jongeren waar de stap naar onderwijs of werk nog te ver is, bekijken we de mogelijkheden voor participatie, dagbesteding of zorg. We doen dit niet alleen, maar samen met anderen.