Kandidatenlijsten provinciale verkiezingen uiterlijk zaterdag 11 maart in de bus

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. De kandidatenlijsten worden uiterlijk zaterdag 11 maart bij iedereen per post bezorgd.

De kandidatenlijsten zijn nu al online te bekijken.

Provinciale Staten

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Dit zijn de  ‘statenleden’ en de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij beslissen de komende 4 jaar over de plannen voor hun provincie. 

De leden van de Provinciale Staten hebben een aantal belangrijke taken zoals:

  • Ze bepalen de doelen en het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden, doorgaande wegen en verlenen ze milieuvergunningen aan bedrijven;
  • Ze beslissen de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en waar geld aan uitgegeven wordt;
  • Ze kiezen de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie.
  • Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer.
Waterschap Limburg

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Bij de Waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur. 

De waterschappen hebben een aantal belangrijke taken, zoals:

  • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
  • Het zuiveren van afvalwater;
  • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
  • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier.

Lees hier meer over de verkiezingen