Nieuwe locaties openbare laadpalen bekend

Het aantal elektrische auto’s in onze gemeente groeit. Daarom komen er meer openbare laadpalen. We streven ernaar eind 2024 zo’n 100 nieuwe laadpalen te hebben. De eerste 23 hiervan zijn (of worden binnenkort) geplaatst.

Vanaf 2025 komen hier nog eens 75 tot 100 laadpalen bij. We plaatsen de nieuwe laadpalen verspreid over de gemeente, zodat zoveel mogelijk mensen ze kunnen gebruiken.

74 nieuwe locaties

Afgelopen voorjaar kon u met ons meedenken over geschikte locaties voor de nieuwe laadpalen. Wij zijn met de reacties en voorstellen aan de slag gegaan. We hebben nu voor 74 laadpalen een plek bepaald. Binnenkort besluiten we of de laadpalen op deze plekken worden geplaatst. Voordat we dat doen, horen we graag of u het hiermee eens bent. 

Op www.metsittardgeleen.nl (project Laadpalen) kunt u de nieuwe, voorgestelde locaties per stadsdeel bekijken. De palen waarover we binnenkort een besluit nemen, zijn de oranje palen op de kaart. Bent u het eens met de voorgestelde plekken? Dan hoeft u niets te doen. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u reageren. Dat werkt als volgt.

Wilt u reageren?

Van vrijdag 25 november t/m vrijdag 9 december ligt het ontwerp verkeersbesluit voor deze 74 laadpalen ter inzage. U kunt het ontwerp verkeersbesluit bekijken via Overheid.nl of in de Stadswinkel in Geleen. Reageren kan door binnen zes weken na genoemde datum een zienswijze in te dienen. Daarna stellen we het (aangepaste) ontwerpverkeersbesluit definitief vast. Als we hierna geen bezwaren ontvangen, worden de plekken vastgesteld en starten we met het plaatsen van de laadpalen. 

Resterende palen

Voor de resterende palen waarover u eerder al kon meedenken, wordt op een later moment een besluit genomen. Het gaat dan om de blauwe palen op de kaart.