Raadsvergadering 5 oktober

Op donderdag 5 oktober vergadert de gemeenteraad om 18.30 uur. U kunt de vergadering live volgen in audio en video. Ook is het mogelijk om de vergadering op een later moment terug te kijken.

Volg de vergadering live

(Beschikbaar op 5 oktober vanaf 18:30 uur)

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 5. Benoeming tijdelijk raadslid gob, benoeming nieuwe burgerleden Stadspartij en Lokaal SGB, benoeming tijdelijke burgerleden gob, Lokaal SGB en D'66
 6. Wijziging van de gemeenschappelijke regelingen
  1. Wijziging GR BsGW (wethouder Bühler)
  2. Wijziging GR Het Gegevenshuis (wethouder Bühler)
  3. Wijziging GR KBL (wethouder Bühler)
  4. Wijziging GR Omnibuzz (wethouder Tillie)
  5. Wijziging GR RUD -ZL (wethouder Houtakkers)
  6. Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) (burgemeester Verheijen)
  7. Wijziging GR-GGD (wethouder Geilen)
 7. Herbenoeming lid rekenkamercommissie
 8. Verklaring van geen bedenkingen Koelwaterleidingen Olefins 3-Chemelot (wethouder Salvino)
 9. Bestemmingsplan Middengebied Noord en beeldkwaliteitplan (wethouder Geilen)
 10. Controleverordening gemeente Sittard-Geleen 2023 (wethouder Bühler)
 11. Financiële verordening gemeente Sittard-Geleen 2023 (wethouder Bühler)
 12. Verordening collegeonderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid beleid en bestuur Sittard-Geleen 2023 (wethouder Bühler)
 13. Archiefverordening gemeente Sittard-Geleen 2023 (wethouder Houtakkers)
 14. Bestemmingsplan Holtum Noord IV (wethouder Salvino)
 15. Herstelplan Xonar (wethouder Tillie)
 16. Initiatiefvoorstel ecologisch beheer Sittard-Geleen (GL/PvdA)
 17. Motie vreemd aan de orde van de dag fractie gob: Behoud volwaardige ziekenhuisvoorzieningen Zuyderland
 18. Sluiting

De agendapunten en stukken van 5 oktober kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website:

Live volgen

De vergadering is in beeld en geluid live te volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/ 

Heeft u nog vragen, dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.