Taalambassadeurs komen op voor laaggeletterden

Lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Voor veel mensen is dat moeilijk. In totaal zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Jonge en oude mensen. Ook de vijf taalambassadeurs van de Westelijke Mijnstreek zijn heel verschillend. De jongste is 30, de oudste 62. Ze weten hoe het is als je veel woorden of de digitale omgeving niet begrijpt.

“Ga net als wij weer naar school!”, zeggen ze. “Naar VISTA college. De lessen veranderden hun leven. De taalambassadeurs kunnen nu veel meer. En ze helpen anderen. 

Organisaties helpen aan eenvoudige taal

Door hun verhaal te vertellen. In organisaties bijvoorbeeld. Daar gaan ze samen met projectleider Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek Maddy Kuipers heen. “Als de taalambassadeur gaat vertellen veren mensen op”, zegt Maddy. “Zoals bij ZOwonen. Een grote groep medewerkers luisterde daar naar ons. De taalambassadeur vertelde hoe het was om niet goed te kunnen lezen en schrijven. Hoe hij de stap zette naar VISTA. Wat hij daar leerde. En hoe dat zijn leven veranderde.

Maddy: “Toen viel bij veel medewerkers het kwartje. Ze gingen vragen stellen en anders naar hun huurders kijken. Ineens snapten ze waarom mensen soms niet naar een afspraak komen. Dat is omdat in de brief of mail die ze krijgen te veel moeilijke woorden staan.” De taalambassadeurs helpen organisaties hun taal eenvoudig en begrijpelijk te maken. Soms lezen ze ook brieven van de gemeente of het ziekenhuis door. Moeilijke woorden halen ze eruit. Zo zorgen ze ervoor dat meer mensen mee kunnen doen in de samenleving.

Zet ook die stap naar school!

De gemeente Sittard-Geleen vindt dat heel belangrijk. Daarom is er bijvoorbeeld al twee jaar een meeleesgroep. Dit zijn mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Zij lezen wat medewerkers van de gemeente schrijven. Is het goed te begrijpen? Nee? Dan moet het eenvoudiger. Ook doet de gemeente mee aan de Aanpak Laaggeletterdheid Zuid-Limburg. Daarin werken we samen met andere gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek, PIW, bibliotheek De Domijnen, Vidar, VISTA College, het Zuyderland ziekenhuis, MEE, Stichting Lezen & Schrijven en Cubiss.  Samen proberen we méér te doen voor laaggeletterden.

“Mensen schamen zich vaak als ze niet goed kunnen lezen of schrijven”, weet Maddy. “Ze denken dat ze dom zijn.” “Iedereen kan nieuwe dingen leren”, zeggen de taalambassadeurs. “Je bent nooit te oud.” “Leren bij VISTA gaat heel anders dan vroeger op school”, vult Maddy aan. “Jij leert wat jij wilt leren. Wat jij nodig hebt. Meer woorden. Hoe je een rekening bij de bank opent. Hoe inloggen gaat. Of hoe je foto’s doorstuurt met je telefoon. Als je merkt dat je het kunt, verandert je wereld.

 

Kijk voor meer informatie op www.vitaalin046.nl. Wil je Maddy en een taalambassadeur uitnodigen in jouw organisatie? Meer weten over de lessen bij VISTA college Taal+? Of zelf taalambassadeur worden? Bel of mail dan met Maddy Kuipers: tel. 06 42 27 07 64 of m.kuipers@vistacollege.nl.