Ter inzage: concept detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek. Het hoofddoel van dit beleid is het verbeteren van de leefbaarheid in de (buurt)centra en kernen. Dit betekent dat in de regio de juiste voorzieningen op de juiste plek te vinden zijn. Het beleid laat ook zien waar kansen liggen voor eigenaren en ondernemers. Het eerste ontwerp van het detailhandelsbeleid voor de Westelijke Mijnstreek is klaar en ligt ter inzage. 

De colleges van de drie gemeenten (Beek, Stein en Sittard-Geleen) vinden het belangrijk dat het ontwerp van het detailhandelsbeleid voor iedereen te bekijken is voordat het beleid wordt vastgesteld. Vier weken lang ligt het beleid ter inzage én inspraak. 

Hoe werkt de inzage?

Van 14 augustus t/m 22 september 2023 ligt het beleid ter inzage in de stadswinkel in Geleen. Adres: Markt 1, 6161 GE Geleen. Vraag bij de receptie naar de inzage van ‘het concept detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek’. 

Wilt u reageren op het detailhandelsbeleid? Dit kan schriftelijk en mondeling. Stuur uw schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard onder vermelding van: inspraakreactie concept detailhandelsbeleid. Reageren via mail of bellen is ook mogelijk. Neem contact op met Marga Plasier via marga.plasier@sittard-geleen.nl of bel 14 046.

Vervolg

Na de periode van inzage wordt het beleid door de colleges van de drie gemeenten voor besluitvorming aangeboden bij de gemeenteraden. De laatste stap is het uitwerken van een actieplan.