13 oktober 2014 - Deelovereenkomst maatwerkvoorziening ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie (transformatie)

Inzake de concept deelovereenkomst incl. bijlagen ontvangen wij graag uw reacties uiterlijk op maandag 27 oktober a.s. om 08.30 uur via inkoopwmo@sittard-geleen.nl