15 september - 2e fysieke overlegtafel

Inzake de concept deelovereenkomst incl. inkoopvoorwaarden hadden we graag uw reacties uiterlijk vrijdag 26 augustus 12.00 uur ontvangen.