26 juli 2016: Tarieven 2017

Op 26 juli jl. is een mail gestuurd naar alle gecontracteerde zorgaanbieders waarin het volgende vermeld staat: "Conform overeenkomst zou op 1 september a.s. de nieuwe tarieven worden vastgesteld voor het jaar 2017".

Op 26 juli  jl. is een mail gestuurd naar alle gecontracteerde zorgaanbieders waarin het volgende vermeld staat: "Conform overeenkomst zou op 1 september a.s. de nieuwe tarieven worden vastgesteld voor het jaar 2017".

Omdat we e.e.a. nog aan het onderzoeken zijn, wordt het vaststellen van de tarieven in afwijking van artikel 11 lid 4 voor het jaar 2017 vastgesteld tijdens de Fysieke Overleg Tafel van september 2016, dan wel uiterlijk in november 2016.

Er zal in elk geval een indexatie worden toegepast.