31 augustus 2015 wijziging overeenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Op 31 augustus jl. is een mail gestuurd naar alle gecontracteerde zorgaanbieders inzake een 2-tal wijzigingen in de overeenkomst. Het voornemen is om tijdens de fysieke overlegtafel op 28 september a.s. nog andere wijzigingen te bespreken. Deze wijzigingen zullen worden opgenomen in een addendum.