Laatste nieuws RSS icoon

  • Pas op voor babbeltruc: zonnepanelen

    Bent u door een deur-tot-deurverkoper benaderd over zonnepanelen, zogenaamd in samenwerking met de gemeente? Trap hier niet in.

  • VCA-diploma en een betaalde baan voor statushouders

    Persbericht | Sittard-Geleen, 1 oktober 2019 – Voor het eerst in Zuid-Limburg hebben statushouders na een cursus in het Arabisch het VCA-diploma behaald. Van de zeven geslaagde cursisten hebben er inmiddels zes een baan. De zevende kandidaat voert gesprekken met een werkgever.

  • Voortgang bestuurscrisis

    Update 3 oktober: commissie brengt advies uit aan de fractievoorzitters.