Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) Ondernemerssessies

Zestien Zuid-Limburgse gemeenten werken samen aan een economisch herstelplan. Doel is ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zoveel mogelijk vraaggericht te ondersteunen in hun actuele behoeften waardoor de bedrijven uiteindelijk sterker uit de crisis komen.

Vanuit deze Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) worden daarom onder andere ondernemerssessies (vooralsnog online) georganiseerd. Tot en met juni 2021 elke dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://www.eszl.nl/ondernemers/.