Geen precariobelasting over april en mei

Ondernemers in Sittard-Geleen hoeven voor de maanden april en mei geen precariobelasting te betalen. Het college van B&W heeft dat besloten. Precario is een vergoeding die ondernemers moeten betalen voor het gebruik van openare grond, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een terras op het trottoir.

Omdat in april en mei de horeca gesloten was en deze bedrijven geen gebruik konden maken van de openbare grond, heeft het college besloten om voor deze periode geen vergoeding te vragen. Eerder al had het college besloten om geen vergoeding te vragen voor de extra meters die de horeca gebruikt sinds 1 juni jl. om aan de 1,5 meter richtlijn te kunnen voldoen.