Grip op uw financiën

Wordt u geconfronteerd met teruglopende opdrachten en inkomsten en dreigt u hierdoor uw rekeningen niet meer te kunnen betalen? Hier enkele tips om grip te krijgen en houden op uw financiën.

 1. Inzicht krijgen
  Wanneer uw inkomen verandert is het van belang dat u zo snel mogelijk inzicht krijgt in de nieuwe financiële situatie. Dat geldt voor zowel uw privé- als uw zakelijke financiële plaatje. Zo ziet u of u alle rekeningen tijdig kunt betalen en of er uitgaven geschrapt of uitgesteld kunnen worden.
   
 2. Besparen
  Nu u uw inkomsten en uitgaven in het vizier heeft, kunt u in kaart brengen welke uitgaven noodzakelijk zijn en welke uitgaven u (tijdelijk) kunt schrappen of reduceren. Voor uw privé-besparingen kunt u gebruik maken van het Nibud Persoonlijk Budgetadvies, waarmee u in 3 stappen overzicht krijgt in uw inkomsten, uitgaven en bespaarmogelijkheden. Ook ziet u of uw uitgaven hoger of lager zijn dan vergelijkbare huishoudens.
   
 3. Kom in actie en zoek contact met uw schuldeisers/crediteuren
  Kunt u door terugval in inkomen bepaalde rekeningen niet meer betalen? Wacht dan niet af tot u herinneringen of aanmaningen krijgt, maar onderneem snel actie. Door zelf contact op te nemen kunt u boetes en grotere geldproblemen voorkomen. Vaak kunt u een betalingsregeling treffen of de betaling uitstellen. Veel organisaties zoals banken, energiebedrijven en zorgverzekeraars hebben ook al aangekondigd coulant met betalingsproblemen om te gaan.
   
 4. Maak optimaal gebruik van alle regelingen
  Als (een deel van) uw opdrachten door deze crisis (tijdelijk) teruglopen, heeft u voorlopig mogelijk nog recht op tijdelijke inkomensondersteuning. Als zzp’er moet u daar zelf achteraan. Sinds maart zijn er verschillende regelingen getroffen om corona-afhankelijke inkomstenderving te minimaliseren. Een aantal van deze regelingen is onlangs aangepast. Controleer goed of u aan de criteria voldoet! Kijk hiervoor op de regelingenchecker van de Kamer van Koophandel.
   
 5. Deel uw zorgen
  Zorgen over uw financiële problemen leiden tot stress. Dat vermindert uw vermogen om goede beslissingen te nemen. Een van de manieren om stress te verminderen, is door erover te praten. Met vrienden, collega-ondernemers, familie of uw accountant. Zij kunnen u vanuit hun invalshoek en frisse blik een mogelijke oplossing aanreiken, welke u zelf nu even niet ziet.

Daarnaast is er het Ondernemersklankbord, een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en –specialisten die u helpen om kritisch naar bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op vrijwillige basis en vragen u donateur te worden van de stichting Ondernemersklankbord. In verband met de coronacrisis stelt OKB haar diensten momenteel gratis beschikbaar.

Zoek hulp als de geldproblemen u boven het hoofd groeien

Zijn de problemen groter, of lukt het u zelf niet om er grip op te krijgen, zoek dan professionele hulp. Er zijn diverse instanties die u de weg kunnen wijzen of u ondersteunen bij het oplossen van uw problemen. U kunt terecht bij: