Maatregelen raadsvergadering 2 april

De raadsvergadering van vanavond (2 april), gaat onder de nodige aanpassingen door. Er is sprake van een zogenaamde 'hamerraad', waarbij enkel een besluit wordt genomen over hamerstukken.

Alhoewel de raadsvergaderingen in principe openbaar moeten zijn, is het vanwege de landelijke coronamaatregelen niet langer toegestaan om publiek, ambtelijke ondersteuning en collegeleden toe te laten. Om in deze hoogst uitzonderlijke situatie toch aan het vereiste van openbaarheid te kunnen voldoen, is de vergadering van vanavond online live te volgen.

De artikelen 20 en 29 van de Gemeentewet geven mogelijkheden voor het laten doorgaan van een raadsvergadering zonder dat daarvoor quorum noodzakelijk is. Het quorum van de gemeenteraad van Sittard-Geleen is 19 raadsleden (de helft plus 1), deze moeten aanwezig zijn om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Indien er bij de raadsvergadering echter geen quorum is, en dat was afgelopen maandag het geval, belegt de voorzitter (de burgemeester) opnieuw een vergadering, minimaal 24 uur later. Bij deze vergadering, die vanavond plaatsvindt, is een quorum niet noodzakelijk. Dat betekent dat met alleen een raadslid uit de coalitie en een raadslid uit de oppositie, rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. Deze aanwezige raadsleden kunnen dan stemverklaringen afleggen en besluiten nemen.

In vrijwel elke situatie is dit onwenselijk, echter gelet op de huidige omstandigheden waarbij afstand tussen mensen geboden is, is het een mogelijkheid om een raadsvergadering te houden en besluiten te nemen. Dit is een raadsvergadering waarbij er van tevoren overeenstemming is tussen de raadsleden over de besluiten die deze raad dan kan nemen. Dit is het geval bij hamerstukken. Het is overigens de eerste keer in de geschiedenis dat hiervan gebruik wordt gemaakt in Sittard-Geleen.

Van de overige stukken op de raadsplanning is de raadsagendacommissie van mening dat deze om bespreking vragen. Er komt in april een nieuwe vergadering van de raadsagendacommissie bij elkaar waarin wordt bekeken of en op welke wijze bespreking en besluitvorming door de raad mogelijk is.