Buitenterrassen opzetten

Sinds 28 april 2021 mogen ondernemingen het buitenterras weer openen. Uit oogpunt van veiligheid en gezondheid is het belangrijk dat terrassen volgens geldende regels worden gebruikt. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Regels en mogelijkheden die voor het opzetten van buitenterrassen gelden en waarop wordt gehandhaafd zijn:

1. Soorten terrassen die open gaan en de gestelde voorwaarden vanuit Rijksoverheid     

Voor voldoende ventilatie moeten buitenterrassen open zijn. Mogelijkheden om hiervoor te zorgen: 

  • Gevelterrassen

De combinatie van terrasschermen en een luifelconstructie is toegestaan. 

Advies: Verwijder schermen of luifelconstructie waar mogelijk, of creëer ten minste 50 cm ruimte tussen bovenkant scherm en onderkant luifelconstructie. 

  • Aanleun- en pleinterrassen

Optie 1) De bovenkant van het buitenterras is open en er zijn maximaal drie zijkanten gesloten;
Optie 2) Het buitenterras is aan drie zijkanten open en de bovenkant is overdekt door een overkapping, luifel of parasol; 
Optie 3) De overdekte gedeelten van het terras waar minder dan drie zijkanten open zijn, worden afgesloten voor bezoekers. 

Alle informatie over gestelde voorwaarden is te vinden op de website van de Rijksoverheid

2. Tijdelijke uitbreiding terrassen 

Het aantal tafels en stoelen mag tijdelijk over een grotere oppervlakte worden verspreid, waarbij maximaal 50 personen op een terras zijn toegestaan (mits de 1,5m-regel dit toelaat). Meer informatie over voorwaarden die aan de tijdelijke uitbreiding van terrassen worden gesteld vindt u via onze website.

3. Kuchscherm plaatsen

Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. In de folder van de rijksoverheid staat meer informatie over de richtlijnen voor en het correcte gebruik van de schermen. 

Informatie relevante regelgeving

Alle landelijke regelgeving betreffende de voorwaarden waaraan inrichting van buitenterrassen moet voldoen staat op www.rijksoverheid.nl. De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland informeert leden via de website www.khn.nl.

Heeft u nog vragen aan de gemeente? Neem dan tijdens kantooruren contact op met horecaloket@sittard-geleen.nl, telefoonnummer 14-046.