Nieuw steunpakket om ondernemers een steuntje in de rug te bieden

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad toestemming gegeven voor een steunpakket met lokale maatregelen. Dat steunpakket stelde de gemeente Sittard-Geleen samen met vijf lokale ondernemersverenigingen op. De lokale maatregelen gelden vanaf 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht) voor ondernemers gevestigd in Sittard-Geleen. Het College van Burgemeesters en Wethouders stelt later nog aanvullende maatregelen vast. Daarover worden ondernemers zo snel mogelijk geïnformeerd.

Samenwerking met ondernemers en ondernemersvereniging staat centraal

Om het steunpakket zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de ondernemers, hebben we de lokale maatregelen in nauw overleg met de ondernemersverenigingen opgesteld. De volgende verenigingen waren daarbij betrokken:  

  • Centrummanagement Sittard;
  • Centrummanagement Geleen;
  • Bedrijven Sittard-Geleen (BSG);
  • Horeca (KHN en Horeca Sittard-Geleen);
  • Ondernemersvereniging Bijzonder Born

Ook bij de verdere ontwikkeling van de maatregelen worden ondernemers en ondernemersverenigingen nauw betrokken. Hieronder volgt een overzicht van alle maatregelen.

Geen reclame- en precariobelasting in 2022

De gemeenteraad heeft besloten dat ondernemers zowel de reclamebelasting als de precariobelasting in 2022 niet hoeven te betalen. Ondernemers in Sittard-Geleen vinden dit jaar dus geen kosten voor die belastingen terug op hun gemeentelijk aanslagbiljet. 

Terrasverruiming blijft van kracht

In 2021 gold een tijdelijke verruiming voor terrassen om het de horeca makkelijker te maken de anderhalve meter afstand te verzekeren. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven om die terrasverruiming voor heel 2022 door te trekken. Voor die uitbreiding hebben ondernemers geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Zoals eerder aangegeven legt de gemeente dus ook geen precariobelasting op. Voor vragen over de toepassing van de verlengde terrasverruiming stuurt u een mail naar: horecaloket@sittard-geleen.nl.

Vrijstelling parkeerverbod voor betere bezorgservice 

Op dit moment is er geen lockdown meer. Wanneer er in de toekomst wel weer sprake is van een (gedeeltelijke) lockdown, kunnen ondernemers in de winkel- en horecagebieden een tijdelijke vrijstelling van parkeerverbod krijgen. Hoe de vrijstelling er precies uit gaat zien, hangt af van de duur en omvang van de lockdown. Door deze maatregel kunnen ondernemers hun bezorgservice makkelijker regelen wanneer hun bedrijf gesloten is. 

Daarnaast is de gemeente bezig met een onderzoek naar de behoefte van ondernemers om de bezorgservice te blijven ondersteunen. Een soepele bezorgservice wordt steeds belangrijker door de toename van online verkoop. Vragen over parkeren kunt u stellen via parkeerservice@sittard-geleen.nl.

Taskforce voor advies en ondersteuning 

Voor persoonlijke ondersteuning en advisering aan ondernemers die (financiële) problemen hebben door Corona, heeft de gemeente een Taskforce ingericht. Die Taskforce adviseert ondernemers op het vlak van financiële ondersteuning en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ook beoordeelt de Taskforce aanvragen voor het Noodfonds. Tenslotte kan de Taskforce ondernemers doorverwijzen naar de juiste instanties zoals de Kamer van Koophandel (KVK), het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), het Starterscentrum of Kredietbank Limburg (KBL). Meer informatie over de Taskforce en de contactgegevens zijn te vinden bij het loket ondernemerscontact

Het Noodfonds: een vangnet voor ondernemers

Voor ondernemers die geen recht hebben op financiële regelingen van de Rijksoverheid zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en daardoor in financiële problemen komen, zet de gemeente het Noodfonds op. Het Noodfonds is bedoeld als een vergoeding voor de bedrijfsvoeringskosten. Tijdens de beoordeling kijkt de gemeente onder andere of de onderneming op de lange termijn kan overleven. Zodra we hier meer over weten, laten we dit aan u weten. 

Ondersteuning bij controle coronatoegangsbewijs

Wij houden ons aan de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn we hierover in gesprek met de bovengenoemde ondernemersverenigingen. Bent u daar niet bij aangesloten en wilt u wel meepraten? Neem dan contact op het met ondernemerscontact. Zo kunnen we achterhalen of er een gezamenlijke aanpak noodzakelijk en mogelijk is.

Extra steun bij activiteiten en evenementen

Door corona is er meer behoefte om gebruik te maken van de openbare ruimte. Ook is het organiseren van activiteiten en evenementen moeilijker geworden. Om daarbij te helpen, zetten we tijdelijk extra tijd en middelen in om initiatieven van ondernemers en ondernemersverenigingen te ondersteunen. Het gebruik van evenementenbureau Sittard-Geleen is daar een voorbeeld van.  

Promotie van ‘Koop lokaal’ 

Om de lokale economie te steunen en aan te moedigen, onderzoeken we hoe de gemeente, ondernemers, instellingen en andere partijen lokale inkoop kunnen verbeteren. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het steunpakket, heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het loket Ondernemerscontact.