Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 (‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 21 augustus 2020').

Per vrijdag 21 augustus is een nieuwe noodverordening van kracht. De nieuwe noodverordening kent een aantal kleine aanpassingen ten opzichte van de noodverordening van 10 augustus. De aanpassingen leggen zich toe op introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen. Deze noodverordening vervangt de noodverordening van 10 augustus 2020. 

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen: samenkomsten alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, na toestemming voorzitter veiligheidsregio

Het is voor onderwijsinstellingen, studieverenigingen en studentensportverenigingen niet toegestaan om samenkomsten in het kader van de werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en/of wo te laten ontstaan, plaatsvinden of organiseren. Op basis van bepaalde voorwaarden kan de voorzitter van de veiligheidsregio echter wel een ontheffing verlenen voor een fysieke samenkomst die georganiseerd wordt door een onderwijsinstelling, studievereniging of studentensportvereniging. Eén van die gewijzigde voorwaarden is dat de samenkomst naast studie of sport, ook gericht mag zijn op kennismaking.

Algemene regels blijven gelden

 • Het is nog steeds van groot belang dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de algemene maatregelen houdt.
 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden

Bij alle eet- en drinkgelegenheden moet worden gereserveerd. Dat kan vooraf of bij aankomst. De gezondheid van bezoekers moet worden geverifieerd. Bezoekers krijgen ook een plaats toegewezen. Bezoekers moet worden gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Volledige naam  
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Toestemming
 • Datum, aankomsttijd en plaatsing van het bezoek

De eet- en drinkgelegenheid moet die gegevens 14 dagen bewaren en daarna vernietigen. De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd. Als een bezoeker ervoor kiest zijn gegevens niet te geven, mag dat niet leiden tot het weigeren van de toegang.

Maatregelen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden

Bij alle gebieden en locaties, met uitzondering van woningen, die via het bron- en contactonderzoek van de GGD worden gekoppeld aan een of meerdere besmettingen of clusters van besmettingen, moeten passende maatregelen worden getroffen om het risico op besmettingen in de toekomst te verkleinen. Dat gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid en deze noodverordening en met het inwinnen van advies van de GGD Zuid-Limburg. Recreatieve inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die worden gekoppeld aan een of meer besmettingen kunnen worden gesloten voor een periode van maximaal 14 dagen.

Meer informatie

Voor algemene informatie over het coronavirus en de maatregelen kun je terecht op de website van de Rijksoverheid of het RIVM. Ook kun je telefonisch contact opnemen met de Rijksoverheid via het landelijk publieksinformatienummer: 0800 1351.

Voor vragen over handhaving of mogelijkheden in een specifieke situatie (bv. als ondernemer), kun je het beste contact opnemen met je eigen gemeente.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis, bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test. Voor andere gezondheidsvragen kun je terecht bij je eigen huisarts of neem contact op met de informatielijn van de GGD Zuid-Limburg, tel. 088 - 880 50 05.