Ondernemers en gemeentelijke belastingen

De afgelopen dagen heeft BsGW namens de gemeente Sittard-Geleen een groot deel van de gemeentelijke belastingaanslagen voor 2021 verstuurd. Ook ondernemers die het op dit moment moeilijk hebben in verband met de corona-maatregelen hebben een aanslag gekregen. En hoewel het college besloten heeft om geen reclamebelasting en precariobelasting (voor terrassen) te heffen, moeten ondernemers in de gemeente wel de overige belastingen betalen, zoals OZB-belasting en rioolheffing.

Het is wettelijk namelijk niet toegestaan om de ene ondernemer geen (of minder) OZB-belasting te laten betalen dan de andere ondernemer. 

De gemeente kan daarom ook geen kwijtschelding geven aan bepaalde ondernemers, op één uitzondering na. En dat is als een zzp’er het financieel moeilijk heeft en verder geen vermogen heeft. Dan kan hij kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing van de privé woning en de hondenbelasting (eerste hond). Ook de gebruikersheffing voor de privé woning van het Waterschap kan worden kwijtgescholden. Voor de gemeentelijke belastingen inzake de bedrijfsuitoefening is dus wettelijk (o.a. bepalingen in de Gemeentewet) geen kwijtschelding mogelijk. Dit is dus in alle gemeenten aan de orde.

Betalingsregeling

Om ondernemers tegemoet te komen die het op dit moment financieel moeilijk hebben, bestaat wel de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen, waarbij in zeer uitzonderlijke gevallen ook uitstel van betaling kan worden afgesproken. Dit gaat via de BsGW. BsGW past hiervoor maatwerk per ondernemer toe. Neem hiervoor contact op met BsGW via 088-8420420.