Stappenplan noodsteun voor ondernemers in Sittard-Geleen

Bent u ondernemer in Sittard-Geleen en bent u door de coronacrisis in (financiële) problemen gekomen? Hebt u behoefte aan advies of (financiële) ondersteuning?

Meld u dan bij het Ondernemerscontact. Wij gaan samen met u aan de slag. Hieronder leest u meer over de stappen die u kunt nemen.

Hoe kunt u advies of ondersteuning krijgen? 

 1. Neem contact op met de medewerkers van het Ondernemerscontact. Zij zetten uw vraag door naar een team van adviseurs (de expertgroep) om te bepalen welke ondersteuning u nodig heeft.
 2. Daarna krijgt u een online intakegesprek met een adviseur van het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf). Dat gesprek helpt om uw situatie zo goed mogelijk te beoordelen en de juiste ondersteuning te bepalen.
 3. Als u behoefte heeft aan financiële ondersteuning, kijken we dan naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Met levensvatbaarheid bedoelen we: gaat uw onderneming nog jaren mee? 
 4. Ongeveer 4 weken na het intakegesprek maakt de expertgroep het advies bekend. Dan hoort u dus of en welke ondersteuning u krijgt. Dat kan bijvoorbeeld een individueel adviestraject, coaching of financiële ondersteuning zijn. 

De expertgroep: welke adviseurs zijn er?

Een team van adviseurs (de expertgroep) op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en ondernemen adviseert en beoordeelt welke ondersteuning u nodig heeft. De expertgroep bestaat uit adviseurs met verschillende specialiteiten: 

 • Een adviseur uit de financiële en accountancy-sector
 • Een bedrijfsadviseur van het IMK
 • Een ex-ondernemer
 • Een adviseur op het gebied van schuldenaanpak zelfstandigen en Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Wat doet het IMK?

Elke ondernemer krijgt een persoonlijk, online intakegesprek om de situatie te bespreken. Dat gesprek heeft u met een bedrijfsadviseur van het IMK. Het IMK is een landelijk instituut gespecialiseerd in midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemerschap. Het IMK adviseert zowel ondernemers als overheden om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Het IMK ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers op het gebied van bedrijfsadvies, het zoeken naar een geschikte financiering en goed ondernemerschap.  

Wanneer krijgt u een financiële vergoeding vanuit het noodfonds?

Het noodfonds is er voor ondernemers die door de coronacrisis in (financiële) problemen zijn gekomen. De eerste voorwaarde is dat we die problemen op z’n minst voor een deel kunnen oplossen met financiële noodsteun. Daarnaast moet uw onderneming op lange termijn kunnen blijven bestaan (“levensvatbaar”). Het noodfonds is namelijk bedoeld als vangnetregeling. Oftewel, het dient als een laatste redmiddel als er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn. U krijgt dan een financiële bijdrage voor de bedrijfskosten. Bedrijfskosten zijn de kosten voor de uitvoering van de onderneming zoals huisvesting, personeel, onderhoud, lopende contracten, verzekeringen en noodzakelijke investeringen.

 • Het noodfonds is een vergoeding (“subsidie”) onder de voorwaarden van de Subsidieregeling Corona Noodfonds Sittard-Geleen 2022.
 • Het noodfonds is een onderdeel van een adviestraject zoals in het bovenstaande stappenplan is uitgelegd. We kijken daarbij ook naar andere, mogelijke financiering.
 • U moet kunnen aantonen dat u geen of onvoldoende beroep kunt doen (of heeft kunnen doen) op het steunpakket van de Rijksoverheid. 
 • Een levensvatbaarheidstoets maakt onderdeel uit van de beoordeling.
 • De hoogte van de financiële noodsteun wordt bepaald door de situatie van de ondernemer. Daarnaast geldt ook altijd een maximum bedrag (“subsidieplafond”).  
 • U kunt een aanvraag indienen tussen 21 februari 2022 en 1 december 2022.

Deze noodsteun is een onderdeel van het steunpakket dat op 27 januari 2022 door de gemeenteraad is afgesproken. 

Door ondernemers ondersteuning te bieden, willen we voorkomen dat levensvatbare ondernemingen dieper in de problemen raken of moeten stoppen omdat het niet anders kan.