TOZO regeling

Het ministerie van Sociale Zaken heeft bekendgemaakt dat in het buitenland wonende zelfstandigen met een zaak in Nederland toch in aanmerking komen voor de TOZO-regeling. Dat is de Tijdelijke Overbrugging voor Zelfstandige Ondernemers.

Deze regeling wordt voor de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd door het Zelfstandigenloket in Maastricht 

Zoals uit de letterlijke tekst van de antwoorden op de Kamervragen TOZO blijkt, gaat de staatsecretaris nog overleggen met gemeenten over de manier waarop de Tozo in grenssituaties moet of kan worden uitgevoerd. Hieronder de letterlijke tekst:

Op basis van het in de Participatiewet geregelde territorialiteitsbeginsel, en analoog aan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, was het aanvankelijk de bedoeling om alleen de mogelijkheid tot bijstand te bieden voor de zelfstandige die in Nederland woont en zijn bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent. Om te voorkomen dat in grenssituaties de zelfstandige tussen wal en schip terechtkomt, zal erin voorzien gaan worden dat de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud en andersom (wonen buiten Nederland maar bedrijf/beroep in Nederland) aanspraak kan maken op bijstand voor bedrijfskapitaal. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat zelfstandig ondernemers die in Nederland woonachtig zijn, óf hun bedrijf in Nederland hebben gevestigd, op goede wijze ondersteund kunnen worden, wat bijdraagt aan de doelstelling van de Tozo. Dit zal nader worden uitgewerkt in een ministeriële regeling. De ‘reguliere’ uitvoering van de Tozo wordt verzorgd door gemeenten. Met hen zal ik bespreken op welke wijze de uitvoering van de Tozo in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven.

U kunt de complete vragen en antwoorden van het TOZO-overleg ook downloaden.

De wethouders economie van de grote gemeente in Zuid-Limburg, waaronder Pieter Meekels van Sittard-Geleen, hebben afgelopen week samen met de gedeputeerde van economische zaken bij het ministerie aangedrongen op een regeling voor deze ondernemers in grenssituaties, die tussen wal en schip dreigden te vallen.