Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De TONK is een coronasteunmaatregel vanuit het rijk. Deze tegemoetkoming voor eigen vaste lasten is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. Inwoners en ondernemers in gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein kunnen de TONK aanvragen via Vidar.

Wat kunt u aanvragen?

De TONK is een eenmalige tegemoetkoming in uw eigen woonlasten. Voor de volgende vaste woonlasten van uw (eigen) door uzelf bewoonde woning kunt u een tegemoetkoming aanvragen: 

  • Huur- of hypotheeklasten, 
  • Kosten van gas, water en elektriciteit. 

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 juni 2021.

Zijn er voorwaarden?

Om gebruik te kunnen maken van de TONK gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw (netto) gezinsinkomen is als gevolg van de coronacrisis in de maand januari 2021 tenminste 25% lager dan in de maand januari 2020. 
  • U hebt minder eigen vermogen dan de grens die voor u geldt (€ 6.295,00 alleenstaand / € 12.590,00 gezin). De waarde van een eigen huis en het vermogen in een eigen bedrijf tellen niet mee.
  • Uw actuele huishoudinkomen is onvoldoende om uw actuele woonlasten te kunnen betalen (peilmaand januari 2021). 

Wilt u meer weten over de voorwaarden neem dan contact op met Vidar via 046 – 4777272..

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Vraag een aanvraagformulier aan door te bellen met Vidar via 046 – 4777272. U ontvangt het aanvraagformulier inclusief uitleg vervolgens per post. 

Is het erg druk? Bel dan 14046 en spreek “Sittard-Geleen” in. Een medewerker van het klantcontactcentrum noteert dan uw gegevens en een medewerker van team bijzondere bijstand neemt contact met u op.