Tijdelijke aanpassingen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) tijdens het 4e kwartaal 2021

De Tozo-regeling voor ondernemers houdt na 1 oktober 2021 op te bestaan. Om te voorkomen dat u in de problemen raakt, doordat u bijvoorbeeld uw huur niet meer kunt betalen, creëert de Rijksoverheid een financieel vangnet voor de periode van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022.

Dat doet zij door een tijdelijke wijziging aan te brengen in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (aangeduid als Bbz 2004).

Welke wijzigingen zijn aangebracht?

Tussen 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 zijn in het Bbz 2004 de volgende, tijdelijke wijzigingen doorgevoerd: 

  1. Ondernemers krijgen de mogelijkheid hun bijstand achteraf aan te vragen;
  2. Het vermogen van ondernemers wordt niet meegerekend wanneer het recht op bijstand levensonderhoud wordt bepaald;
  3. Het inkomen en de hoogte van de bijstand wordt per kalendermaand bekeken (en dus niet op basis van het volledige boekjaar, zoals in het reguliere Bbz 2004).

Aanvullend is het belangrijk om rekening te houden met de deze punten:

  • Als u deze ondersteuning hebt gekregen, dan hoeft deze niet te worden terugbetaald. 
  • Een belangrijk verschil met de Tozo-regeling is dat bij de Bbz-regeling de levensvatbaarheid van uw onderneming wordt beoordeeld. Voor die beoordeling zijn gegevens zoals jaarrekeningen en fiscale aangiftes noodzakelijk. 
  • Het is in deze gewijzigde Bbz-regeling niet mogelijk om een bedrijfskrediet aan te vragen. 

Controleer of u mogelijk recht heeft op de tijdelijke ondersteuning

De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die na de beëindiging van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021 niet zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud tot aan het bestaansminimum. De Rijksoverheid vraagt u dus ook om zich alleen te melden als u ook daadwerkelijk in die situatie zit.

Of u inkomensondersteuning vanuit het Bbz 2004 kunt ontvangen, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. 

Via www.krijgikbbz.nl, kunt u controleren of u in aanmerking komt. Let op: deze vragenlijst is géén aanvraagformulier, maar puur ter controle.

Wat kunt doen als u, na het aflopen van de Tozo-regeling, in financiële problemen verkeert?

Als u in de problemen zit, kunt u bellen naar het Zelfstandigenloket via telefoonnummer: 06-27196531, of mailen naar: zelfstandigenloket@maastricht.nl. Het Zelfstandigenloket zal dan met u kijken naar de toekomst van uw bedrijf en op welke wijze gemeentelijke ondersteuning daarbij nodig is. Daarnaast kijkt het loket of u in aanmerking komt voor het Bbz 2004 regeling, of dat een andere regeling misschien beter past. Ook wordt er gekeken of er sprake is van schuldenproblematiek (waarbij andere partijen eventueel kunnen helpen) én naar de mogelijkheden bij u in de buurt.