Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

Het gemeentebestuur heeft besloten om bedrijven en maatschappelijke organisaties die liquiditeitsproblemen hebben vanwege de coronacrisis uitstel van betaling te verlenen als ze vastgoed huren van de gemeente Sittard-Geleen.

Het gaat om een uitstel van betaling van drie maanden, ingaande 1 april 2020. De uitgestelde betaling dient dan uiterlijk 1 januari 2021 te zijn voldaan. Deze maatregel van het gemeentebestuur past binnen het streven om waar mogelijk inwoners, bedrijven en instanties tegemoet te komen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Het college van B&W gaat er van uit dat hoofdhuurders eventuele onderhuurders of gebruikers van het gemeentelijk vastgoed ook tegemoet komen en met hen afspraken maken over de betaling van huur in de komende maanden.

Hoe werkt het?

Huurders/erfpachters van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of huurders/erfpachters van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) die in aanmerking wil komen voor huuruitstel dienen daarvoor een onderbouwd verzoek in te dienen via onderstaand formulier. Binnen drie maanden vanaf 1 april moet er overeenstemming zijn over een betalingsregeling voor de achtergestelde huur. Deze moet volledig voldaan zijn voor 1 januari 2021. De rente van de achtergestelde huur wordt kwijtgescholden.

Na ontvangst van het formulier (insturen kan via vastgoed@sittard-geleen.nl) wordt de huur direct stopgezet waarna er een inhoudelijk beoordeling volgt. De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per brief.