Welke regeling geldt voor mijn bv?

Een ondernemer met een bv heeft zelf helemaal geen inkomsten meer, maar wel lasten (bv. huur locatie). Waar kan hij aanspraak op maken?

Antwoord: Er komt een nieuwe tijdelijke regeling, waarbij ondernemers voor een periode van 3 maanden aanvullende ondersteuning kunnen krijgen. Deze regeling lijkt op de huidige regeling voor het verlenen van bijstand aan zelfstandigen (Besluit bijstandverlening zelfstandigen, BBZ). Binnen de BBZ kunnen Directeur Grootaandeelhouders (DGA) die meer dan 51% van de aandelen bezitten, wel in aanmerking komen voor hulp. Of dat bij de nieuwe regeling ook geldt, weten wij nog niet. Op dit moment worden regelingen nog juridisch gecheckt. Zodra hier meer over bekend is, communiceren wij dit naar de ondernemers. Daarnaast kan hij mogelijk gebruik maken van uitstel van betaling van belastingen.