Meer persoonlijk advies

hier vindt u een overzicht van organisaties en stichtingen die mogelijk ook handig zijn voor u als (startend) ondernemer.

Ondernemersorganisaties

Organisaties en stichtingen waar u adviezen en ondersteuning kunt vragen en waarbij u zich kunt aansluiten als (startend) ondernemer.

Stichting Bedrijven Sittard-Geleen

Wilt u als ondernemer meedenken en bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in Sittard-Geleen? Stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) is een ondernemersvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers. Samen met lokale en regionale partners werken zij aan een stabiel ondernemersklimaat in de gemeente Sittard-Geleen.

Parkmanagement Westelijke Mijnstreek

Voor samenwerking op de bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en uitstraling van het terrein bent u bij Parkmanagement Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres. De bedrijfsterreinen voldoen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. Meer info via;

Centrummanagement

Bent u gevestigd in één van de twee stadscentra van de gemeente, dan kunt u zich aansluiten bij het centrummanagement Geleen of Sittard. Zij behartigen uw belangen en denken mee over ontwikkelingen in de centra o.a. op het gebied van evenementen, veiligheid en promotie

Hulp van specialisten 

Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek

Uw aanspreekpunt voor vacatures en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Heeft u een vraag op het gebied van personele vraagstukken en de arbeidsmarkt. En wilt u meer weten over mogelijkheden voor eventuele inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of over scholing, wetgeving, regelingen en subsidies? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek. “Een samenwerkingsverband van de Westelijke Mijnstreek gemeenten, Vixia en UWV. Hiermee heeft u één deskundig aanspreekpunt voor people proof  ondernemen en de oplossing van uw personeelsvraagstukken. 

StartersCentrum Limburg

Wilt u als ondernemer een vliegende start maken? Het StartersCentrum Limburg biedt starters in Limburg gratis ondersteuning en begeleiding met een volledig en compleet dienstenaanbod. Meer informatie of een afspraak maken? 

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) biedt kennis, informatie en inspiratie voor ondernemers aan. U krijgt informatie en advies door de KvK, Belastingdienst, RVO.nl, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties. Meer informatie vindt u op

www.ondernemersplein.kvk.nl

IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf 

Heeft u een financieel klankbord nodig voor eventueel herstel en groei van uw bedrijf? Het IMK helpt u de juiste keuzes te maken. Een eerste advies en contact is meestal gratis.

Ga naar: www.imk.nl 

Ondernemersklankbord

Bent u starter, wilt u uitbreiden, onderzoekt u de markt, kan uw organisatie beter of overweegt u bedrijfsopvolging? Ondernemers uit het MKB kunnen gebruik maken van een persoonlijk klankbordtraject door een adviseur van Stichting Ondernemersklankbord. Dit is een landelijk netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties.  

Zelfstandigenloket Maastricht

Bent u zelfstandige en heeft u niet genoeg inkomen om van te leven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen. Het zelfstandigenloket Maastricht helpt u hiermee verder: 

www.gemeentemaastricht.nl/product/ bijstand-voor-zelfstandigen 

Innoveren

LIOF

LIOF is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag. Maar ook voor de ondernemer die zich in Limburg wil vestigen. U krijgt een advies op basis van de speerpunten van het LIOF die richten zich op innoveren, samenwerken
en investeren. Het LIOF heeft een groot netwerk en veel kennis over financieringsvormen. Mee-investeren behoort ook tot de mogelijkheden. 

Ondernemen over de grens

Grensinfopunt

Bent u ondernemer in de Euregio? Het Grensinfopunt helpt u met vragen over sociale zekerheid, lonen, belastingen, ziektekosten, gezinsbijdragen, pensioenen en andere grensoverschrijdende zaken. U wordt direct geholpen door de specialisten van de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.