Ondermijning

Als de bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken, noemen we dat ‘ondermijning’. Criminelen maken vaak gebruik van de bovenwereld om hun illegale activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk daarbij o.a. aan huisvesting, transport en opslag.

Meestal is het niet de bedoeling en merken we het niet direct als we betrokken raken bij de onderwereld. Criminelen oefenen invloed uit en onder druk vervagen normen, raken mensen betrokken bij hennepteelt, zorgfraude, mensenhandel of witwassen. Allemaal vormen van georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnen. Vroeg of laat levert dit voor jou als ondernemer ook schade op. Het zorgt voor oneerlijke concurrentie en tast de veiligheid aan. Bovendien maken criminelen in veel gevallen misbruik van mensen die het moeilijk hebben.

Waardeverlies door verloedering

Daarnaast benadeelt ondermijning ook het normale zakenleven. Waardeverlies van panden, omzetverlies voor bedrijven door oneerlijke concurrentie en onveilige situaties. Panden die met witgewassen geld worden aangeschaft en vervolgens jarenlang leeg staan of worden ingezet voor de teelt van hennep. De ramen zijn dichtgeplakt, het straatbeeld verloedert en de waarde van omliggende panden daalt. En daarmee verdampt ook het ‘pensioen’ waar u als ondernemer jarenlang voor hebt gewerkt. Criminele activiteiten vinden vaak niet zichtbaar plaats, maar als je alert bent, wordt het vaak wel zichtbaar. Betere ogen, oren en neuzen dan die van ondernemers en inwoners bestaan er niet. Als je weet waar je op moet letten, zie, hoor en ruik je dingen in je omgeving die mogelijk niet pluis zijn.

Herken de signalen en meld ze, zie de checklist.

Project “Aanpak Spookbedrijven Westelijke Mijnstreek”

We proberen een beeld te krijgen van bedrijvigheid met een ondermijnend karakter en deze aan te pakken. Dit doen we als gemeenten Beek, Sittard- Geleen en Stein in samenwerking met o.a. de Politie, Belastingdienst, Marechaussee, Openbaar Ministerie, Brandweer, RIEC Limburg en private partijen zoals o.a. Enexis. We voeren gezamenlijk controles uit bij bedrijven op bedrijventerreinen. Daar waar ondermijnende activiteiten worden waargenomen, wordt hiertegen opgetreden.

Daarnaast organiseren we ondernemersbijeenkomsten, samen met ondernemers, Parkmanagement en het Platform Veilig Ondernemen. We informeren en maken bewust en hopen dat ondernemers de informatie ook onderling gaan delen. We gaan willekeurig bij bedrijven langs om een algemene controle uit te voeren. Ook komen we met de wijkagent op bezoek om kennis te maken en je als ondernemer te informeren.

Checklist signalen

 • Laden en lossen op vreemde tijden
 • Afgeplakte ramen of deuren
 • Voortdurend dichte rolluiken
 • Beslagen of vochtige ramen
 • Aanloop op vreemde tijdstippen
 • Het pand lijkt niet in gebruik
 • Aparte geur van hennep of XTC
 • Roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of op het dak
 • Licht dat voortdurend blijft branden
 • Flikkerend licht
 • Veel bewakingscamera’s
 • Gezoem van afzuigapparatuur en / of ventilatoren

Checklist voor het afsluiten van een huurcontract

 • Ongevraagd bezoek op jouw terrein? Wees dan alert op kentekens en signalementen en maak foto’s.
 • Weet aan wie je verhuurt! Je kunt als verhuurder verantwoordelijk worden gesteld, ook als je nergens vanaf wist.
 • Vraag om het originele identiteitsbewijs.
 • Regel de verhuur met de huurder zelf, niet via een tussenpersoon.
 • Accepteer nooit contante betalingen of stortingen van derden.
 • Controleer de laatste drie loonstroken en de rekeningafschriften waar drie keerhet salaris op is gestort.
 • Laat de huur vanaf dit rekeningnummer storten.
 • Beoordeel of het salaris hoog genoeg is voor de huur en levensonderhoud.
 • Vraag zo mogelijk om een werkgeversverklaring (zal niet altijdnmogelijk zijn).
 • Bel de werkgever ter controle.
 • Bel naar een vast telefoonnummer. Je kunt online zoeken naar een contactnummer van de werkgever.
 • Laat het huurcontract ondertekenen voordat de huurder de sleutel krijgt en het pand betrekt.
 • Controleer of degene die getoetst is, dezelfde persoon is als degene die het contract tekent   en de sleutel ophaalt.
 • Laat je niet om de tuin leiden door mooie praatjes of een net pak. Ben ook dan zakelijk en kritisch en volg bovenstaande checklist.

Melden

Zijn wij nog niet langs geweest en je wilt toch iets melden? Twijfel dan niet en meld elk signaal. Iedere melding kan zinvol zijn, ook als niet zeker is wat er precies speelt! Melden kan ook altijd anoniem.

Bel de politie via 0900-8844 of bij een acute situatie via 112.

Bel of meld via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.