Beleidsregel kamerverhuur

Om de levendigheid in de centra te bevorderen en de leegstand aan te pakken, zijn de afspraken omtrent kamerverhuur in de gemeente versoepeld. De nieuwe beleidsregel kamerverhuur maakt het mogelijk dat pandeigenaren in de centra van Sittard en Geleen een omgevingsvergunning kunnen aanvragen om betaalbare, tijdelijke woonruimte aan te bieden.

Om de levendigheid in de centra te bevorderen en de leegstand aan te pakken, zijn de afspraken omtrent kamerverhuur in de gemeente versoepeld. In de huidige bestemmingsplannen wordt kamerverhuur niet toegestaan. De nieuwe beleidsregel kamerverhuur maakt het echter mogelijk dat pandeigenaren in de centra van Sittard en Geleen een omgevingsvergunning kunnen aanvragen om betaalbare, tijdelijke woonruimte aan te bieden. Hiermee wordt voorzien in een groeiende behoefte van onder meer studenten, mensen die tijdelijk in de gemeente werken of mensen die om een andere reden een kamer willen huren. Aan de vergunning worden overigens wel strikte voorwaarden verbonden op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, veiligheid en gezondheid. Bij overlast, verstoring van de openbare orde of in geval van onveilige of ongezonde situaties kan een vergunning worden geweigerd of ingetrokken.

De nieuwe beleidsregel is alleen van toepassing in de beide centra. Klik hier voor de vastgestelde gebiedsaanduiding. Op wijk-, buurt- en dorpsniveau is kamerverhuur alleen toegestaan bij minder dan vijf kamers per pand. Dit om eventuele overlast te voorkomen. Voor de verhuur van meer dan vijf kamers per pand wordt buiten de centra geen vergunning (meer) verleend. Tenzij aangetoond kan worden dat er voor 14 februari 2016 al sprake was van verhuur van meer dan vijf kamers. In die gevallen is een overgangsregeling van toepassing. Een verzoek om van deze regeling gebruik te maken moet uiterlijk 13 februari 2017 bij de gemeente zijn ingediend.