Alcohol schenken in horecabedrijven - vergunning

Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen.

Als u zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een boete opleggen. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft.

Een drank- en horecavergunning is verplicht als:

  • u een horecagelegenheid wilt starten of overnemen waar u alcohol schenkt
  • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV)

Bijzonderheden

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Meer informatie bij Koninklijke Horeca Nederland

Aanvragen

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente.

U kunt hiervoor op afspraak terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

Termijn

De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Aanpak

U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning:

  • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.

Bij de vergunning hoort een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Hiervoor moet u doorgeven:

  • de persoonsgegevens van de leidinggevende
  • een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende
  • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH)

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.