Horecabedrijf exploiteren of staken

Wanneer u een horecabedrijf (waaronder een buurthuis of een kantine) gaat oprichten, overnemen of verplaatsen, dan dient u in het bezit te zijn van een horeca-exploitatievergunning. Indien er tevens sprake zal zijn van alcoholverstrekking dient u ook in bezit te zijn van drank- en horecavergunning. Denkt u er aan de vergunningen tijdig aan te vragen. Het starten met de exploitatie is niet toegestaan zonder de vereiste vergunningen.

Voorwaarden

Er worden onder andere (gedrags)eisen gesteld aan zowel de exploitant als de leidinggevenden. Ook de inrichting zelf moet voldoen aan eisen en de exploitatie moet toegestaan zijn op basis van het bestemmingsplan.

Benodigde gegevens zijn:

  1. Gegevens exploitant en leidinggevenden;
  2. Gegevens horecabedrijf;
  3. Uittreksel Kamer van Koophandel;
  4. Verklaring omtrent het gedrag van exploitant en leidinggevenden ;

Aanvraag

Wat heeft u nodig?

  1. gegevens exploitant en leidinggevenden
  2. gegevens horecabedrijf
  3. gegevens over eventueel terras (zie ook het gemeentelijk product terras of uitstalling exploiteren).

Formulieren  Aanvraagformulieren horecavergunningen

 

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.